Design Sprints zijn ideaal om binnen een week van concept tot een werkend prototype te komen.

Design Sprints

In vijf dagen naar een echt product

Wil je een bestaande service verbeteren, een nieuw product ontwikkelen of ideeën uitwerken en toetsen in een realistisch prototype? De Eight Design Sprint is de perfecte methode om in korte tijd resultaat te boeken. In een Design Sprint werken we samen, in een divers team. We gaan in korte tijd van de definitie van de opdracht, naar potentiële oplossingen tot een getest prototype, waarmee je verder kunt.

Hoe werkt een Design Sprint?

In 5 stappen en binnen vastgestelde timeboxes gaan we als team aan de slag. Binnen het team worden gezamenlijk vragen beantwoord, om tot een vertrekpunt te komen. Als groep bedenken we oplossingen en schetsen we ideeën. Deze beoordelen we als team en halen de beste eruit. De geselecteerde ideeën werken we uit tot een concept. Dat concept wordt daarna als prototype getest met echte gebruikers.

Als we samen een Design Sprint gaan doen, stemmen we vooraf samen de duur en inhoud af op jouw situatie en mensen. Een Eight Design Sprint doorloopt altijd deze vijf stappen:

Stap 0: Voorbereiding

We helpen je met het bepalen van de uitgangspunten, het samenstellen van het team en het in kaart brengen van achtergrondinformatie.

Stap 1: Begrijpen

In deze eerste stap laten we het team kennismaken met elkaar en introduceren we de Design Sprint als methodiek. Na een toelichting op de opdracht door de opdrachtgever, verdiepen we ons in de beschikbare data en informatie. We stellen vast wat de succesfactoren zijn, vormen ons een beeld van de gebruikers. Uiteindelijk bepalen we waar onze oplossing aan moet voldoen.

Stap 2: Bedenken

In deze stap gaan we, met de inzichten van Stap 1, brainstormen over oplossingen. Dit doen we snel, gefocust én visueel. In plaats van ideeën op te schrijven, gaan we schetsen. Daarbij ligt de nadruk op het eenvoudig visualiseren van ideeën, dus je hoeft geen Rembrandt te zijn om bij te dragen. Op die manier komen we tot concrete oplossingen, waar we samen de beste uit gaan kiezen.

Stap 3: Verfijnen

De ideeën worden beoordeeld en besproken. Met slimme manieren om snel keuzes te maken, halen we als team de beste er uit. Deze worden uitgewerkt tot storyboard en visuals. Hier zien we het gezicht ontstaan van het product dat we met zijn allen aan het maken zijn. De uitwerkingen vormen de input voor het maken van het prototype in stap 4.

Stap 4: Prototypen

Hier wordt het spannend. In deze stap bouwen we de oplossing als prototype. De designers van Eight zetten al hun expertise in en maken supersnel een niet van echt te onderscheiden product. Aan het eind van deze stap beschikken we over een prototype om aan gebruikers voor te leggen.

Stap 5: Testen

Uiteindelijk testen we het prototype. In het wild. Werkt het zoals we bedacht hebben voor gebruikers? Worden ze er blij van? De resultaten van de test nemen we mee in de presentatie tijdens de demo.

Post-sprint: Demo

In een demo met het team en stakeholders presenteren we het proces en de uitkomsten van de sprint. We tonen de ideeën, de uitwerking en het prototype, samen met de inzichten uit de gebruikerstest. In de demo stellen we concrete vervolgstappen voor, om het product daadwerkelijk te realiseren.

Meer weten over Design Sprints?

Neem contact op met Daniel

Bekijk meer