SaxNow is het nieuwsplatform voor studenten en medewerkers van Saxion.

SaxNow

Studenten en medewerkers aan 
het denken zetten

Services

  • Strategy
  • Branding
  • User Research
  • UX Design
  • Front-end

Met SaxNow hebben studenten én medewerkers hun eigen kijkje in het studentenleven en wereld van Saxion. Met dagelijkse columns, interviews, updates, foto’s, video’s en podcasts delen ze elkaars ervaringen en uitdagingen. Ook moeilijke en gevoelige onderwerpen komen aan bod en regelmatig vinden er debatten plaats.

Doe je mee of blijf je stil?

Het doel van SaxNow is om de dialoog te starten tussen studenten en tussen medewerkers. Met dat doel in het achterhoofd is het logo ontwikkeld. Het beeldmerk laat de twee actoren van een dialoog zien, de twee kanten van het debat, van de vraag en het repliek. Van het meedoen en niet meedoen: de X en de O. De O staat voor het openstellen en meedoen aan de conversatie, de X staat voor het tegenovergestelde.

Gedurfd en inclusief

SaxNow staat op eigen benen en mag een gedurfd en uitgesproken karakter hebben. Door veel kleuren te gebruiken in uitingen van SaxNow, zorgen we ervoor dat het merk een inclusieve uitstraling krijgt.

Gen Z aan de praat krijgen

Op één plek is het voor SaxNow wel mogelijk om te segmenteren, namelijk op social media. Door op LinkedIn de boodschap toe te spitsen op de medewerker en op Instagram of TikTok op de student, verhogen we de kans op engagement.

Framen van de boodschap

Studenten en medewerkers moeten zich door SaxNow aangesproken voelen. Dit doen we door visueel de studenten te prikkelen, maar ook met relevante inhoudelijke stukken de medewerker te raken. De openingen in het frame visualiseren dat er meerdere invalshoeken en perspectieven welkom zijn.

De discussie starten

Wanneer studenten en medewerkers samen denken aan oplossingen voor hedendaagse kwesties en taboes, dan is het doel van SaxNow bereikt.

Is jouw merk toe aan vernieuwing?

Bel of mail met Gaetano.

Bekijk meer